gladheidsbestrijding (606x175)

Gladheidbestrijding

De vorst kan van uw terrein een ware ijsbaan maken. Hierdoor kan de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers niet meer gegarandeerd worden. Saver is ingericht om bij optredende gladheid uw bedrijfsterrein in haar strooiroutes op te nemen voor het strooien van zout en het eventueel sneeuwvrij maken van uw terrein.

Preventief strooien

Preventief strooien betekent dat Saver uw terrein strooit vóór de aangekondigde weersverslechtering zich voordoet. Op deze manier wordt een grotere veiligheid verkregen doordat bij lichte sneeuwval of ijzel het water niet direct aan de weg vastvriest. Bij de wijze van natstrooien, zoals Saver doet, wordt er gelijkmatig gestrooid, is er sneller resultaat en wordt minder zout gebruikt. Hierdoor wordt het milieu minder belast.

 

Om preventief te kunnen strooien is het van belang dat uw terrein voor onze strooiwagen 24 uur per dag toegankelijk is.

Bij hevige sneeuwval is preventief strooien niet toereikend en zal overgegaan moeten worden op sneeuwruimen en curatief strooien.

 

Curatief strooien

Curatief strooien betekent strooien vanaf het ogenblik dat het sneeuwen of ijzelen is aangevangen. Bij dreigende gladheid rukt Saver uit na melding van Rijkswaterstaat, Politie-korpsen en/of gemeenten. Zeven dagen per week, 24 uur per dag staan onze voer-tuigen paraat. Dus ook in het weekend en tijdens feestdagen.Ook uw terrein kan worden gestrooid op basis van deze melding zonder dat u hiervoor tussentijds opdracht aan Saver hoeft te verstrekken. De gladheid op uw terrein wordt dus door Saver voor u bewaakt. Saver beschikt ook over sneeuwschuivers. Bij de inzet van sneeuwschuivers zijn de weersomstandigheden vaak extreem. Deze dienst kunnen wij alleen bieden op afroep en op basis van beschikbaarheid.

 

Zoutkist

Saver biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze 400 liter zoutkisten. Deze met strooizout gevulde kisten worden voor aanvang van het gladheidseizoen op een door u te bepalen locatie op uw terrein geplaatst. U bent dan in staat om zelf uw terrein te strooien. Wanneer de zoutkisten tussentijds leeg raken, kunnen wij deze voor u hervullen. De zoutkist wordt aan het einde van het gladheidseizoen in overleg met u weer opgehaald.

 

Handstrooier

Om u dit jaar nog beter van dienst te zijn bieden wij u een handstrooier. De handstrooier zorgt voor een betere, bredere en gelijkmatigere spreiding van het strooizout dan wanneer dit gedaan wordt met bijvoorbeeld schop. Daarnaast zal het gebruiksgemak voor u en uw collega’s verhogen.

 

 
Archief opruimen?

Bent u van plan uw archief op te ruimen? Saver helpt u met vernietiging hiervan.

Afval ABC

Wat mag waar bij?