Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons privacybeleid. Sluiten

Bedrijfsinformatie

Saver N.V. is een regionaal afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf. Saver verzorgt het inzamelen, bewerken en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen en streeft daarmee naar een circulaire leefomgeving. Saver heeft als doel haar activiteiten uit te breiden en/of nieuwe gemeentes als klant te verkrijgen. Om de gewenste groei mogelijk te maken is het nodig om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren met het oog op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Momenteel zijn processen en methodes binnen de organisatie niet gestroomlijnd, wat er voor zorgt dat het lerend vermogen van zowel de medewerkers als de organisatie beperkt is. Om dit te knelpunt op te lossen wordt er een extern adviseur (Dhr. Van Oss – Perficio) geraadpleegd. Deze zal dagstarts met de medewerkers organiseren, een techniek waarbij mensen dagelijks staand bij een whiteboard overleg plegen en het bord gebruiken om visueel alle acties en voortgang weer te geven. Door het korte cyclische karakter is er maximale focus en een enorm leerpotentieel voor de medewerkers. Saver hoopt hiermee de competenties van de medewerkers en de werkprocessen optimaal op elkaar aan te laten sluiten.

  

 

 

 

 

Duurzaam denken en handelen

Saver is een bedrijf dat inzet op kwaliteit, veiligheid, milieu en een duurzame bedrijfsvoering. De organisatie is sinds 2006 ISO 9001 en VCA** gecertificeerd. In 2013 heeft Saver de NEN-ISO 26000:2010 richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) ingevoerd.

 

Duurzaam hergebruik van afvalstromen is één van de speerpunten. Hierdoor wordt de hoeveelheid restafval gereduceerd wat weer een gunstig effect heeft op de CO2-uitstoot. Ook innovatie en duurzaamheid spelen een grote rol in de organisatie. Zo stelt Saver zijn kennis graag beschikbaar aan andere organisaties die door verdere afvalscheiding, maar ook door het voorkomen van het ontstaan van afval, substantiële voordelen willen behalen; zowel in economisch als in sociaal opzicht.