Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons privacybeleid. Sluiten

nr_cache/thumb-4dcb721c43ff93e7d75b9ffba7f7c6c5-782x175.jpg

MVO / Duurzaamheid

Saver zet in op kwaliteit, veiligheid, milieu en een duurzame bedrijfsvoering. Duurzaam hergebruik van afvalstromen is één van de speerpunten. Hierdoor wordt de hoeveelheid restafval gereduceerd wat weer een gunstig effect heeft op de CO2-uitstoot. Ook innovatie en duurzaamheid spelen een grote rol in onze organisatie. 

Saver stelt haar kennis graag beschikbaar aan andere organisaties die door verdere afvalscheiding, maar ook door het voorkomen van het ontstaan van afval, substantiële voordelen willen behalen. Zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht. Saver is een overheidsgedomineerd bedrijf dat onder andere één van de wettelijke zorgtaken van de gemeente uitvoert: afvalinzameling. Duurzaam denken en handelen is daarbij een drijfveer waarbij de economische aspecten zeker niet uit het oog worden verloren. Wij streven ernaar continu een balans te vinden tussen economische-, sociale- en ecologische duurzaamheid. Dit kenmerkt zich door een dagelijkse afweging van prioriteiten en urgentie.

 

ISO 26000 (MVO - Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor Organisaties)


ISO 26000 is een internationale richtlijn die organisaties helpt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) vorm te geven en te implementeren. Eind 2011 is Saver gestart het bedrijf op deze manier in kaart te brengen, met als doel het publiceren van een zogenaamde ‘zelfverklaring', een onderbouwde publicatie waarmee Saver bewijst te voldoen aan de ISO-26000-richtlijnen, de internationaal overeengekomen tekst inzake MVO zoals vertaald door het NEN (Nederlandse normalisatie instituut).

 

Jaarlijks worden in de maand juli de 'zelfverklaring' en de bijbehorende onderbouwing waar nodig aangevuld.

De meest recente onderbouwing van de zelfverklaring is te raadplegen door op de onderstaande link te klikken:


Onderbouwing zelfverklaring ISO 26000 cf. NPR 9026

De aanvullingen ten opzichte van de vorige editie zijn bij elkaar gezet in een apart document, klik hier.

 

N.B. Ook is de zelfverklaring en de bijbehorende onderbouwing te raadplegen via het Publicatieplatform ISO 26000 van de NEN, klik hier.

 

In de onderstaande links kunt u enkele documenten raadplegen waarnaar wordt verwezen in de onderbouwing van de zelfverklaring ISO 26000.

 

Zelfverklaring
Zelfverklaring NEN-ISO 26000: 2010

Normen en waarden
Saver normen en waarden

Governance
Beleidsverklaring Saver N.V.
Huishoudelijk reglement voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Saver N.V.
Reglement van de Raad van Commissarissen van Saver N.V.
Rooster van aftreden Raad van Commissarissen van Saver N.V.
Reglement van de Klantenraad van Saver N.V.

Inkoop
Gedragscode voor leveranciers van Saver N.V.

Kwaliteitsmanagement
Reglement terrein Saver N.V. (Stepvelden 8 te Roosendaal)
Meldingen procedure
Klanttevredenheidsonderzoek 2012 (samenvatting)

Klanttevredenheidsonderzoek 2013 (samenvatting)

Klanttevredenheidsonderzoek 2014 (samenvatting)

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (samenvatting)

Klanttevredenheidsonderzoek 2018 (samenvatting)

Ecotest 2011-2012
Ecotest 2012-2013

Ecotest 2014

Ecotest 2015

Ecotest 2016 

(Omdat het resultaat van de Ecotest de laatste jaren stabiel (goed) blijft denkt de organisatie na over een alternatief om de CO2 footprint in kaart te brengen. Om die reden wordt de Ecotest per 2017 niet gerapporteerd).


Certificaten

NIWO Eurovergunning

Kwaliteitsmanagement: ISO 9001:2015

Milieumanagement: ISO 14001:2015
Veiligheid: VCA ** 2008/5.1

WEEELABEX certificate of conformity (logistic standard)

Wecycle Recycle Certificaat

Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie  - NIWO
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie - VIHB
Certificaat Samen in de Regio

IPM Rattenbeheersing

 

Energie

Klimaatverandering gebeurt. Het heeft grote consequenties voor onze manier van leven, hier en nu, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. De afgelopen jaren heeft Saver geïnvesteerd in het verhogen van het duurzaamheidsniveau van zijn gebouwen en terreinen. Lees hier meer over de energiestransitie van Saver.