Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons privacybeleid. Sluiten

Partners

 

Stichting De Kringloper

Door de verbinding met Stichting De Kringloper investeert Saver in mensen door deze stichting te ‘adopteren’. Hierdoor is er sprake van continuïteit van werk voor ca. 70 mensen en 20-30 ‘doorstromers’. Om de effectiviteit en efficiency in de keten te vergroten is in 2011 verdere integratie met Stichting De Kringloper gerealiseerd.

 

De adjunct-directeur van Saver is benoemd tot directeur van Stichting De Kringloper. Hiermee wordt een betere integratie tussen Saver en Stichting De Kringloper gerealiseerd; in het bijzonder op de ondersteunende diensten en logistiek en hergebruik van goederen. Daarnaast creëert het ruimte om de arbeidsintegratie via KANS (Kringloper Arbeidstoeleiding Nieuwe Stijl) de aandacht te geven die het nodig heeft en verdiend; vooral met het oog op de Wet Werken naar Vermogen.

WVS Groep

Saver heeft bewust gekozen voor verschillende vormen van samenwerking met de sociale werkvoorziening in de regio west Noord-Brabant (WVS Groep). De samenwerking met de WVS Groep sluit goed aan bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Saver. De WVS Groep is een publiek re-integratie-werkbedrijf, waarbij begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat. Sinds 2011 hebben Saver en De Kringloper op operationeel gebied de samenwerking gezocht.

 

Op strategisch gebied is richting gemeenten gezamenlijk opgetrokken om elkaar daar waar mogelijk te ondersteunen. Saver heeft veelal arbeidsintensieve diensten welke prima samengaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De WVS Groep is verantwoordelijk voor het schoonmaakonderhoud in de gebouwen van Saver en de groenvoorziening op de terreinen van Saver. Daarnaast verzorgt de WVS Groep de catering voor diverse gelegenheden.

 
 
 
 
Midwaste
 

In 2010 hebben de aandeelhouders van Midwaste NV ingestemd met het overdragen van activiteiten van Midwaste NV naar de Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA. Door deze structuurwijziging wordt het voor potentiële overheidspartners eenvoudiger toe te treden tot een collectief dat samen optrekt bij zowel inkoop van materialen als bij de afzet van herbruikbare restproducten. De leden werken voor zichzelf, maar hebben een gemeenschappelijk doel. Zo wordt het mogelijk iets te bereiken wat individueel onmogelijk is (bijvoorbeeld meer economische macht en schaalvoordelen). Inmiddels bestaat Midwaste uit 12 leden (i.e. overheid of overheidsgedomineerd). Voor meer informatie: https://vimeo.com/289270495?activityReferer=1

 

Natuurpodium

 

Begin mei 2016 ondertekenden Stichting Natuurpodium Brabantse Wal en Saver een samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen hebben de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk kinderen in West-Brabant te bereiken op het gebied van educatie over duurzaamheid en recycling. Het Natuurpodium is een educatief bezoekerscentrum waar kennis over de natuur, cultuurhistorie en economische waarde van de Brabantse Wal wordt gedeeld. Er is een uniek en eigentijds onderwijsprogramma. Saver stelt jaarlijks een ondersteuningsbijdrage aan Natuurpodium ter beschikking. In ruil daarvoor kan Saver gebruik maken van de faciliteiten van het Natuurpodium en worden gezamenlijk educatieve activiteiten ontwikkeld.