nr_cache/thumb-c61b0769ef7bb7cfd647582bcfee1c65-782x175.jpg

Verzamelcontainers in de wijk

Op verschillende locaties zijn ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers geplaatst. Alleen bewoners die op deze inzamelmethode zijn aangesloten mogen en kunnen gebruik maken van deze containers. Om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de ondergrondse container is deze voorzien van een toegangscontrole.

Alleen met de Saverpas kunt u, wanneer uw adres is aangesloten op de container, de ondergrondse container openen. Deze pas wordt ook gebruikt om toegang te verkrijgen tot de milieustraat. Bij gebruik van de ondergrondse container worden géén tikken  afgeschreven. Wel wordt de aanbieding door middel van de pas geregistreerd. Het aantal aanbiedingen wordt aan de betreffende gemeente doorgegeven in verband met de afvalstoffenheffing. 

Voor het terugzoeken van verloren voorwerpen in de ondergrondse container, worden kosten in rekening gebracht


Algemene regels

Het is niet toegestaan om:

  • Afval naast, of in de buurt (op de metalen plaat) van de verzamelcontainer te plaatsen (strafbaar volgens APV).
  • Uw afval onverpakt aan te bieden (voorkom stank en verontreiniging).
  • Smeulende hete afvalresten in de container te deponeren.
  • Grond, puin, en andere niet tot het restafval behorende afvalstoffen aan te bieden (dit kunt u naar de milieustraat brengen).