roosendaal (782x175)

Algemeen

Saver zamelt in de gemeente Roosendaal het huishoudelijk afval bij particulieren in.  In de gemeente Roosendaal wordt huisvuil om-en-om ingezameld door middel van minicontainers. Bij om-en-om inzameling (alternerend) behoort het GFT-afval (Groente, Fruit en Tuinafval) in de groene container en het restafval in de grijze container. Naast het reguliere huishoudelijk afval worden ook andere afvalsoorten in uw gemeente door Saver ingezameld.

 

Op deze website kunt u:

  • controleren wat het saldo van uw Saverpas is (zie Saldo Saverpas).
  • meer algemene informatie over de Saverpas vinden onder Mijn Saverpas.
  • uw inzameldagen voor huishoudelijk afval en locaties waar bij u in de buurt ondergrondse containers en verzamelcontainers voor glas, kunststof, textiel en klein elektronisch afval staan, terugvinden (zie de invulmogelijkheid bovenaan deze pagina bij Mijn Afvalkalender).
  • terugvinden wanneer uw inzameldagen wijzigen door nationale feestdagen.
  • informatie vinden over extra containers bij u thuis.
  • de algemene informatie die in de afvalwijzer staat, downloaden.
  • meer informatie over de inzameling van oud papier en karton in Roosendaal.
  • meer informatie over plaagdierbestrijding in Roosendaal.
  • meer informatie vinden over asbest in Roosendaal.
  • meer informatie vinden over de Saverbouwbak.

Saver bouwbak nodig?

Saver helpt met de SaVerbouwbak.

Last van beestjes?

Tips om ongedierte te voorkomen. Bekijk de pagina