Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons privacybeleid. Sluiten

symbool asbest op verpakkingsmateriaal

Asbest

Asbesthoudend en/of asbestgelijkend afval is erg gevaarlijk en bevat kankerverwekkende stof. Het komt veelal voor in wat oudere huizen. De stof kan vrijkomen tijdens  sloopwerkzaamheden in en rondom het huis. Verklein en verbreek asbesthoudend en/of gelijkend materiaal niet.

 

Wanneer u asbesthoudend en/of asbestgelijkend afval heeft dient u dit bij de milieustraat in te leveren. Het aanleveren van het asbestafval is in verband met mogelijke milieu- en gezondheidsrisico's gebonden aan een aantal wettelijke regels.

 

Regels

De verpakking van het asbestafval moet voldoen aan de volgende regels:

 

  • Asbest (m.u.v. losse objecten zoals b.v. bloembakken en/of tuinmeubelen) dat als afval wordt aangeboden, moet aangemeld zijn bij de desbetreffende gemeente.
  • Losse objecten mogen aangeboden worden zonder sloopvergunning, maar moeten wel voldoen aan de overige regels hieronder.
  • De aangeboden hoeveelheid mag niet groter zijn dan die op de sloopmelding staat vermeld;
  • De verpakking(en) moet(en) minimaal 0,2mm dik  en doorzichtig zijn (dus geen normale grijze vuilniszak);
  • De verpakking(en) moet(en) volledig gesloten zijn; inpak-openingen moeten hierbij zijn dichtgeplakt en er mogen geen gaten inzitten waar asbesthoudend of - gelijkend afval doorheen steekt;
  • asbestgelijkend materiaal wordt aangemerkt met de lettercode AF of NT. Echter, omdat dit materiaal vaak in gebroken toestand wordt aangeleverd en niet of alle brokstukken deze code staat vermeld, moet dit materiaal óók volgens de 4 bovenstaande punten worden aangeleverd. 

 

Wat valt er onder deze afvalstroom?

Asbest zit o.a. in gevels, golfplaten, losse asbestbloembakken, remblokken en remvoering.

 

Wat moet ik doen met asbesthoudend en/of asbestgelijkend materiaal? 

Indien u asbest in of om een pand aantreft, dient u dat aan uw eigen gemeente te melden. Zowel particulieren als bedrijven zijn dat verplicht. Op de gemeentelijke website kunt u terecht voor alle voorwaarden c.q. voorschriften.

Inwoners van Bergen op Zoom klikken hier.
Inwoners van Halderberge klikken hier.
Inwoners van Roosendaal klikken hier.
Inwoners van Woensdrecht klikken hier

 

Overige voorwaarden, onder andere over asbest staan in het Asbestverwijderingsbesluit en in de Wet Milieubeheer Die zijn te vinden via de website www.wetten.nl.

 

 


Last van beestjes?

Heeft u een wespennest of ander ongedierte? Saver helpt u er vanaf.