skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

Heb je van de Belastingsamenwerking West-Brabant een factuur voor je afvalstoffenheffing ontvangen? Met jouw unieke Saverpasnummer (én postcode en huisnummer) kunt je hier inzage krijgen in het aantal ledigingen van jouw restafvalcontainer aan huis of het aantal aanbiedingen bij een ondergrondse restafvalcontainer.

Back To Top