skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

Saver heeft ook dit jaar weer de hoogste trede van de PSO ladder bereikt.  PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit is een meetinstrument en keurmerk van TNO. We zijn er trots op wederom koploper zijn. Het bewijst dat alle inspanningen om op een duurzame wijze meer werkgelegenheid aan te bieden aan de kwetsbare groepen in onze samenleving worden gezien en beloond. Saver is daarbij vergeleken met organisaties van eenzelfde grootte.

Back To Top