skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

Er zit te veel vervuiling in de groencontainers.  Zo veel zelfs dat vrachten die worden ingezameld in jouw straat en woonwijk bij de compostverwerker worden afgekeurd omdat deze vervuild zijn met PBD, glas, luiers en ander restafval. Daarom controleren wij de komende tijd extra op het groenafval, dat in de containers wordt aangeboden. Vervuilde containers worden niet geleegd én krijgen een hanglabel met informatie.

De vervuilde vrachten zorgen voor problemen. De compostverwerker moet deze ladingen opnieuw sorteren, omdat er anders geen compost van gemaakt worden. Deze extra sorteerkosten zijn voor rekening van jouw gemeente en dus voor de inwoners.

Daarnaast gaan er kostbare herbruikbare grondstoffen verloren.

Hanglabel

Om iedereen er op te wijzen wat er in een groencontainer mag, hangen onze medewerkers de komende tijd een speciale kaart, een hanglabel met een groene (goede kant) en een rode (foute) kant aan de container. Hierop staat wat er wel in een groencontainer mag en wat niet en welke afvalsoort is niet goed is aangeboden.

De aangeboden container met een hanglabel is die dag dus niet geleegd.

Als je het afval wat er niet in thuishoort uit de container haalt, wordt de container bij de volgende ledigingsbeurt wel geleegd.

De container wordt niet tussentijds opnieuw geleegd.

Wat vinden wij onder andere in de groene container:

  • Plastic zakken en plastic verpakkingsafval (hoort bij het PBD = gratis)
  • Blik verpakkingen (hoort bij het PBD = gratis)
  • Glas (hoort in de glasbak = gratis)
  • Luiers en incontinentiemateriaal  (hoort bij het restafval €) (In Roosendaal staan luiercontainers = gratis)
  • Restafval (hoort in de grijze restafval container)
  • Grijze vuilniszakken (hoort in de grijze restafvalcontainer)

Op de  pagina Wat hoort waar kun je precies vinden wat er wel/ niet in een groene container mag.

Wat gebeurt er met GTT+E afval 

Back To Top