skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

Nederland is koploper papierrecycling. Ongeveer 90% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. Toch gaan er waardevolle grondstoffen verloren door vocht, vet en etensresten in het oud papier. Een aanzienlijke groep mensen gooit oud papier in de restafvalbak gooien of doet vervuild papier in de papiercontainer.
Onderzoek van PRN (Papier Recycling Nederland) laat zien dat de vervuiling van ons oud papier toeneemt. Mede daarom heeft PRN een nieuwe scheidingswijzer gemaakt.

Papier en karton hebben een hernieuwbare, natuurlijke bron en worden zeven keer gerecycled. 89% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuwe papieren en kartonnen producten. Papier en karton zijn dé materialen voor een circulaire economie.
Meer informatie vindt je op: PRN Papier Recycling Nederland

Back To Top