Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Sluiten

Over duurzaamheid

Kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid zijn voor Saver erg belangrijk. In heel veel gevallen is afval het begin van iets nieuws. 'Saver geeft afval meer waarde' is daarom onze slogan. Door maximaal te scheiden, reduceren we de hoeveelheid restafval, wat weer een gunstig effect heeft op de CO2-uitstoot.

Wat doet Saver zelf aan duurzaamheid?

 • Saver heeft de daken van de gebouwen aan de Stepvelden 8 in Roosendaal voorzien van zonnepanelen. Hierdoor zijn wij bijna geheel zelfvoorzienend in onze energie.
 • Het gebouw is voorzien van een warmtepomp.
 • We promoten niet alleen het afvalvrije kantoor. We doen dat ook zelf. Door ons afval te scheiden in gft, papier, plastic en blik is de hoeveelheid restafval erg klein. Dit concept brengen we ook onder de aandacht bij scholen, instellingen en bedrijven.
 • De routes die onze wagens rijden, zijn zo efficiënt mogelijk, Zo worden er zo weinig mogelijk ‘onnodige’ kilometers gereden.

Duurzame bedrijfsvoering

 • Saver maakt zoveel mogelijk gebruik van leveranciers uit de eigen regio. Daarbij letten wij op leveranciers die zelf ook duurzaam ondernemen. 
 • Met deze leveranciers willen wij een duurzame relatie opbouwen.
 • Saver heeft het WEEELABEX Logistic Standard certificaat voor transport en sortering van wit- en bruingoed.
 • Saver is eind 2017 gestart met de inventarisatie en 0-meting ter voorbereiding op de invoering van de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging. De gegevens van onze klanten zijn gewaarborgd.
  • Saver laat al sinds 2010 periodiek een onafhankelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren. Uit het laatste onderzoek blijkt dat onze medewerkers over het algemeen tevreden en gemotiveerd zijn met hun werk bij Saver.
  • Op alle nieuwe zij- en achterladers van Saver zijn in 2016 360 graden camera’s opgebouwd. Dit systeem, dat als een ‘drone’ vanaf bovenaf de gehele omgeving rond het voertuig in beeld brengt voor de chauffeur, verhoogt de veiligheid van kwetsbare weggebruikers als fietsers en voetgangers. Ook beperkt het schades indien chauffeurs in beperkte ruimtes moeten manoeuvreren. Voertuigen die voornamelijk buiten de stadscentra ingezet worden en waarbij het technisch niet mogelijk is een 360 graden camera op te bouwen, zoals (kraan)haakarmwagens, zijn of worden voorzien van een ‘dashcam’, een camera waarmee naar voren wordt gefilmd vanuit de cabine.
 • Voor de bovenbouw groepen van het basisonderwijs in de Savergemeenten kan een dode- hoekuitleg worden aangevraagd. Onze medewerkers komen dan naar de school en leggen aan de kinderen uit waar zij veilig kunnen fietsen in de buurt van een vrachtwagen.
 • Saver heeft in maart 2018 een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd onder de inwoners van het Savergebied. De bewoners honoreerde het geheel met een 7,6; een stijging van bijna een half punt ten opzichte van twee jaar ervoor. 
 • Een onlosmakelijk onderdeel om te komen tot een betere scheiding van grondstoffen is de communicatie richting inwoners van de Savergemeenten. In de zomer van 2018 is de voorlichtingscampagne “Samen aan de Bak” gelanceerd. Doel is de inwoners aan te zetten tot het zelf beter scheiden van afval.

  

De solarflowers op het dak van Saver zorgen voor een extra opbrengst van zonne-energie omdat ze met de zon meedraaien. 

ISO 26000 (MVO - Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor Organisaties)
ISO 26000 is een internationale richtlijn die organisaties helpt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) vorm te geven en te implementeren. Eind 2011 is Saver gestart het bedrijf op deze manier in kaart te brengen, met als doel het publiceren van een zogenaamde ‘zelfverklaring', een onderbouwde publicatie waarmee Saver bewijst te voldoen aan de ISO-26000-richtlijnen, de internationaal overeengekomen tekst inzake MVO zoals vertaald door het NEN (Nederlandse normalisatie instituut).

Jaarlijks worden in de maand juli de 'zelfverklaring' en de bijbehorende onderbouwing waar nodig aangevuld.

De meest recente onderbouwing van de zelfverklaring is te raadplegen door op de onderstaande link te klikken:

Onderbouwing zelfverklaring ISO 26000 cf. NPR 9026
N.B. Ook is de zelfverklaring en de bijbehorende onderbouwing te raadplegen via het Publicatieplatform ISO 26000 van de NEN, klik hier.

In de onderstaande links kunt u enkele documenten raadplegen waarnaar wordt verwezen in de onderbouwing van de zelfverklaring ISO 26000.

Zelfverklaring


Zelfverklaring NEN-ISO 26000: 2010

Normen en waarden
Saver normen en waarden

Governance
Beleidsverklaring Saver N.V.
Huishoudelijk reglement voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Saver N.V.
Reglement van de Raad van Commissarissen van Saver N.V.
Rooster van aftreden Raad van Commissarissen van Saver N.V.
Reglement van de Klantenraad van Saver N.V.

Inkoop
Gedragscode voor leveranciers van Saver N.V.

Kwaliteitsmanagement
Reglement terrein Saver N.V. (Stepvelden 8 te Roosendaal)
Meldingen procedure
Klanttevredenheidsonderzoek 2012 (samenvatting)
Klanttevredenheidsonderzoek 2013 (samenvatting)
Klanttevredenheidsonderzoek 2014 (samenvatting)
Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (samenvatting)
Klanttevredenheidsonderzoek 2018 (samenvatting)
Ecotest 2011-2012
Ecotest 2012-2013
Ecotest 2014
Ecotest 2015
Ecotest 2016

(Omdat het resultaat van de Ecotest de laatste jaren stabiel (goed) blijft denkt de organisatie na over een alternatief om de CO2 footprint in kaart te brengen. Om die reden wordt de Ecotest per 2017 niet gerapporteerd).

Certificaten
Kwaliteitsmanagement: ISO 9001:2015
Milieumanagement: ISO 14001:2015
Veiligheid: VCA ** 2008/5.1
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie - NIWO
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie - VIHB
Certificaat Samen in de Regio
IPM Rattenbeheersing

Energie
Klimaatverandering gebeurt. Het heeft grote consequenties voor onze manier van leven, hier en nu, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. De afgelopen jaren heeft Saver geïnvesteerd in het verhogen van het duurzaamheidsniveau van zijn gebouwen en terreinen. Lees hier meer over de energietransitie van Saver.

 
What do you want to do ?
New mail