Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Sluiten

Activiteiten

Onze diensten zijn op te delen in drie categoriën:

 • Afvalinzameling 
 • Bewerking van afval  
 • Reiniging.

  Dit doen wij in opdracht van gemeenten, maar we werken ook voor bedrijven. Onder de categoriën vindt u een uitgebreidere omschrijving. 
  Daarnaast vinden wij, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het mede onze taak om: 
 • Voorlichting op het gebied van afvalinzameling te verzorgen
 • Dode-hoekuitleg aan leerlingen te verzorgen. 
Deze informatie vindt u onder Educatie.
Meest gestelde vragen - Afvalinzameling
 
 

Komt er een aparte inzameling voor luiers ?

Alleen de gemeente Roosendaal faciliteert op dit moment de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Op diverse locaties in de gemeente staan containers waar inwoners dit afval in kunnen weggooien. De informatie hierover vindt u op www.roosendaalaandebak.nl  

Hoe weet ik wanneer mijn afval wordt opgehaald?

U kunt daarvoor de afvalwijzer app downloaden op uw telefoon of tablet. En u kunt de afvalkalender raadplegen op de website van Saver. In beide gevallen heeft u alleen uw adresgegevens nodig. 

Wat doen jullie met mijn afval?

Afval is het begin van iets nieuws. Het is een grondstof die als basis dient voor een mooi nieuw product. Daarom moet het afval zo zuiver mogelijk bij de verwerker worden afgeleverd. Saver heeft voor iedere afvalstroom een verwerker, waar deze stroom naar toe gebracht wordt. Voor uw huishoudelijk afval zijn dat verwerkers die in de regio liggen zodat onze chauffeurs daar niet te veel kilometers voor hoeven te maken. 

 
 
Missie en visie van Saver

Missie

' Saver zorgt samen met gemeenten en inwoners dat de leefomgeving schoon blijft, hergebruik gestimuleerd wordt en het afval zorgvuldig en verantwoord wordt ingezameld en verwerkt, zodat we grondstoffen kunnen terugwinnen'. 

Visie

'Saver streeft naar een circulaire leefomgeving waarin we afvalstromen maximaal benutten als nieuwe grondstoffen'. 

Afvalinzameling
Een van de taken van Saver NV is Afvalinzameling. 

Hieronder vallen: 
 • Huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafval (restafval, Groente-, Fruit en Tuinafval + etensresten (GFT+E), Klein Gevaarlijk Afval (KGA), oud papier & karton, plastic verpakkingsafval, elektronisch afval, grofvuil, glas, textiel en herbruikbare huisraad)
 • Beheer en exploitatie milieustraten / Grondstoffencentrum 
 • Transport
 • Advies en projecten (ondersteuning van bestuurlijke en politieke besluitvorming op het gebied van afvalverwijdering en reiniging door middel van deskundig advies en correcte uitvoering)
 • Communicatie
 • Servicelijn (klachten,wisselingen container, aanmelden grofvuil en informatie)
 • Afvalcontroleur
Bewerking afval

Een van de taken van Saver NV is Bewerking van afval.
Dat betekent dat het opgehaalde afval gesorteerd wordt en vervolgens naar een afnemer wordt vervoerd. 

Onder bewerking vallen: 

 • Bewerking van grondstoffen: o.a. grond, groen afval, kleding, wit- en bruingoed, kunststof verpakkingen
Reiniging

Een van de drie taken van Saver NV is reiniging. In opdracht van de gemeente of op verzoek van bedrijven verzorgen wij: 

-  Straatreiniging
-  Kolkenreiniging
- Gladheidbestrijding
- Plaagdierbestrijding
- Onkruidbestrijding

uitklapblokken afbeelding