skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

Door de vorst kan het afval in de container zijn vastgevroren. Onze chauffeur zal een keer extra schudden met de container. Toch is het mogelijk dat we de container niet leeg kunnen maken. Deze situatie geldt voor de hele vorstperiode en voor alle afvalstromen. Voorlopig tot 12 januari 2024. We vragen begrip met deze weersomstandigheden.

Het vastvriezen van afval kan soms voorkomen worden door:

  • Het afval goed uit te laten lekken voordat je het in de container gooit
  • Het afval niet aanstampen.

Back To Top