skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

De informatie die hieronder staat geldt alleen voor inwoners van de gemeente Steenbergen. Per item kun je doorklikken naar meer informatie die op deze site te vinden is.

Saverpassen

Ieder huishouden heeft de beschikking over twee Saverpassen. Deze passen zijn gebonden aan jouw woonhuis. Dat betekent dat ze bij een verhuizing in de woning moeten achterblijven. Lees meer over Saverpassen

Containers

In de gemeente Steenbergen wordt afval gescheiden ingezameld, volgens het principe van omgekeerd inzamelen. Dat betekent dat de inwoners hun restafval zelf wegbrengen naar twee toegewezen ondergrondse restafvalcontainers in de buurt. De grondstoffen zoals het PMD (plastic- en metalen verpakkingen en drinkpakken), papier/karton, en GFT (groente-, fruit- en tuinafval) worden via minicontainers aan huis opgehaald. Inwoners in het buitengebied hebben ook een container voor restafval aan huis, omdat de afstand tot een ondergrondse container te groot is. Daarnaast zijn zij ook toegewezen naar één ondergrondse restafvalcontainer naar wens.

Inwoners die in appartementen (hoogbouw) wonen maken voor bovengenoemde afvalsoorten gebruik van ondergrondse containers. De ondergrondse containers voor glas en textiel zijn algemeen toegankelijk in de hele gemeente.

PMD-afval

Het PMD-afval (plastic- en metalen verpakkingen en drinkpakken) mag in de oranje container of in de ondergrondse container. Op deze website kun je kijken wat er wel/ niet in de container mag gooien.

Afvalkalender

Wij komen volgens een vast schema het afval ophalen. Dit schema kun je vinden in de afvalwijzer app of op de website onder afvalkalender. Omdat er gedurende het jaar en afhankelijk van de weersomstandigheden soms iets kan veranderen adviseren wij om de app te downloaden. Zo ben je altijd op tijd op de hoogte.

Locaties

Op dit kaartje kun je de locaties van de verzamelcontainers vinden.

Grof vuil

Grof vuil evenals groenafval, tuinafval, harde kunststoffen (tuinstoelen) en chemisch afval, kun je zelf wegbrengen naar de Milieustraat. Je kan ook een big bag van 1 m3 of 2 m3 kopen bij de gemeente. Bel daarvoor naar 140167 met de beheerder van de gemeentewerf De big bag wordt thuis opgehaald.

Milieustraat

Wil je grof vuil zelf wegbrengen? Dan doe je dat bij de Milieustraat aan de Van Andelstraat 6 in Steenbergen. Om toegang te krijgen tot de milieustraat heb je je Saverpas nodig. Ieder huishoudens heeft twee passen ontvangen. Alleen voor puinafval moet op de milieustraat in Steenbergen worden betaald. Contant betalen is niet mogelijk. Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd.

Afvalstoffenheffing

De Afvalstoffenheffing wordt bepaald door de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen. Dat bedrag betaal je jaarlijks aan de gemeente.

Meldingen

Bijplaatsingen, verstoppingen of storingen aan de ondergrondse container en afvaldumpingen kun je melden aan de gemeente Steenbergen via telefoonnummer 140167.

Is jouw container niet geleegd of heb je andere vragen, dan bel je naar Saver 0165- 59 77 77.

Wil je iets aan ons melden, dan kun je dat het beste doen via ons meldingenformulier.

Bellen of mailen kan ook:
0165-59 77 77
info@saver.nl

Voor meer vragen en antwoorden? Ga naar onze veelgestelde vragen.

Back To Top