skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

De informatie die hieronder staat geldt alleen voor inwoners van de gemeente Zundert. Per item kun je doorklikken naar meer informatie die op deze site te vinden is.

Saverpassen

Ieder huishouden heeft de beschikking over twee Saverpassen. Deze passen zijn gebonden aan jouw woonhuis. Dat betekent dat ze bij een verhuizing in de woning moeten achterblijven. Lees meer over Saverpassen

Containers

In de gemeente Zundert wordt afval gescheiden ingezameld. De inwoners hebben een groene container voor GFT+E. En vanaf 2023 heb je ook een grijze container (140 liter) voor restafval. In Zundert zijn op verschillende locaties ondergrondse containers aangelegd.

PBD-afval

Het PBD-afval (plastic- en blikverpakkingen en drinkpakken) mag in een speciale doorzichtige zak.

PBD-zakken

Deze PBD-zakken kun je gratis afhalen op de volgende plaatsen

Afvalkalender

Wij komen volgens een vast schema het afval ophalen. Dit schema kun je vinden in de afvalwijzer app of op de website onder afvalkalender. Omdat er gedurende het jaar en afhankelijk van de weersomstandigheden soms iets kan veranderen adviseren wij om de app te downloaden. Zo ben je altijd op tijd op de hoogte.

Locaties

Op dit kaartje kun je de locaties van de verzamelcontainers (luiers en textiel) vinden.

De textielcontainers zijn vanaf 2023 paars van kleur. De glascontainers (wit) staan nog op de bekende plaatsen. Deze containers worden niet door Saver geleegd en staan ook niet op dit kaartje.

Grof vuil

De gemeente Zundert laat geen grof vuil aan huis ophalen. Wel komt de wagen voor Klein Chemisch Afval twee keer per jaar naar de inwoners en wordt er per wijk snoeiafval opgehaald. De gegevens vind je hier.

Milieustraat

Wil je grof vuil zelf wegbrengen dan doe je dat bij de milieustraat aan de Ambachten 20 in Zundert. Om toegang te krijgen tot de milieustraat heb je je Saverpas nodig. Ieder huishoudens krijgt per jaar zes tikken op de pas bijgeschreven. Zijn je tikken op dan betaal je per keer met je pinpas. Contant betalen is niet mogelijk.

Diftar

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Dat betekent dat de gemeente waar jij woont gebruik maakt van een vast tarief voor afvalstoffenheffing en een variabel tarief. Dit variabele tarief hangt af van het aantal keer dat jij restafval aanbiedt en welke inhoud GFT+E container jij hebt. In Zundert is het mogelijk om te kiezen tussen 90, 140 of 240 liter. Dit wordt geregistreerd via de registratie in de container of de Saverpas bij de ondergrondse container als je de klep opent. De overige stromen worden niet per lediging of storting afgerekend. Het is dus voordeliger als je alleen een volle container aan de straat zet of een volle zak in de container gooit.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt bepaald door de gemeenteraad van de gemeente waarin jij woont. De jaarlijkse afrekening ontvang je dan via de Samenwerkende Belastingdienst West-Brabant. Je kan wel via de website van Saver inzien hoe vaak jij het afval hebt aangeboden. Dat gaat als volgt.

Ga naar lediging en storting, vul je postcode, huisnummer en Saverpasnummer in. Je komt dan op een voor jou unieke omgeving.

Meldingen

Wil je iets aan ons melden, dan kun je dat het beste doen via ons meldingenfomulier.

Bellen of mailen kan ook:
0165 59 77 77
info@saver.nl

Voor meer vragen en antwoorden? Ga naar onze veelgestelde vragen.

Back To Top