skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

Saver is in juli 1999 opgericht. De vier gemeenten Roosendaal, Halderberge, Woensdrecht en Bergen op Zoom zijn vanaf dat moment de aandeelhouders in de Saver NV. Tot die tijd had nog iedere gemeente haar eigen afvalinzameling en reiniging.

Saver haalt bij 88.000 huishouders in de genoemde gemeente het afval af (huis-aan-huis of in de wijk), verzorgt een groot deel van de reiniging en de onkruidbeheersing, bestrijdt ongedierte en verzorgt het sneeuwruimen en strooien voor Roosendaal en Bergen op Zoom.

 

Back To Top