skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

De informatie die hieronder staat geldt alleen voor inwoners van de gemeente Bergen op Zoom. Per item kun je doorklikken naar meer informatie die op deze site te vinden is.

Saverpassen

Ieder huishouden heeft de beschikking over twee Saverpassen. Deze passen zijn gebonden aan jouw woonhuis. Dat betekent dat ze bij een verhuizing in de woning moeten achterblijven. Lees meer over Saverpassen

Containers

In de gemeente Bergen op Zoom wordt afval gescheiden ingezameld. De inwoners hebben hiervoor mini-containers of ze zijn aangesloten op een ondergrondse container.

Er zijn grijze containers voor restafval (140 en 240 liter), containers met een groen deksel voor GFT+E (140 en 240 liter). Containers met een blauw deksel voor papier en karton (140 en 240 liter).

PBD-afval

Het PBD afval (plastic, blikverpakkingen en drinkpakken) mag in een speciale doorzichtige zak. Op verschillende locaties staan ondergrondse en bovengrondse containers waar je zakken met deze afvalsoort in mag gooien.

PBD-zakken

Deze PBD-zakken kun je gratis afhalen op de volgende plaatsen

Afvalkalender

Wij komen volgens een vast schema het afval ophalen. Dit schema kun je vinden in de afvalwijzer app of op de website onder afvalkalender. Omdat er gedurende het jaar en afhankelijk van de weersomstandigheden soms iets kan veranderen adviseren wij om de app te downloaden. Zo ben je altijd op tijd op de hoogte.

Locaties

Op dit kaartje kun je de locaties van de verzamelcontainers vinden.

De textielcontainers zijn vanaf 2023 paars van kleur.

Grof vuil

Je kan grof vuil ook aan huis laten ophalen. Bel om te af te spreken hiervoor de Servicelijn 0165 597777. Je betaalt met je tikken.

Milieustraat

Wil je grof vuil zelf wegbrengen dan doe je dat bij  de milieustraat in Bergen op Zoom aan de Van Konijnenburgweg 58. Om toegang te krijgen tot de milieustraat heb je je Saverpas nodig. Jaarlijks ontvang je van de gemeente tikken op je Saverpas. Deze tikken kun je gebruiken om je afval te brengen.

Diftar

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Dat betekent dat de gemeente waar jij woont gebruik maakt van een vast tarief voor afvalstoffenheffing en een variabel tarief. Dit variabele tarief hangt af van het aantal keer dat jij restafval (in de minicontainer of in de ondergrondse container) aanbiedt. In beide gevallen wordt dit geregistreerd via de registratie in de container of via de Saverpas bij de ondergrondse container als je de klep opent. Dit geldt alleen bij restafval. De overige stromen worden niet per lediging of storting afgerekend. Het is dus voordeliger als je alleen een volle container aan de straat zet of een volle zak in de container gooit.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt bepaald door de gemeenteraad van de gemeente waarin jij woont. De jaarlijkse afrekening ontvang je dan via de Samenwerkende Belastingdienst West-Brabant. Je kan wel via de website van Saver inzien hoe vaak jij het afval hebt aangeboden. Dat gaat als volgt.

Ga naar lediging en storting, vul je postcode, huisnummer en Saverpasnummer in. Je komt dan op een voor jou unieke omgeving.

Meldingen

Wil je iets aan ons melden, dan kun je dat het beste doen via ons meldingenfomulier.

Bellen of mailen kan ook:
0165 59 77 77
info@saver.nl

Voor meer vragen en antwoorden? Ga naar onze veelgestelde vragen.

Back To Top