skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

Saver staat voor duurzaam ondernemen

Kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaam ondernemen zijn voor Saver erg belangrijk. In heel veel gevallen is afval het begin van iets nieuws. Door maximaal te scheiden, verminderen we de hoeveelheid restafval. Dit heeft weer een gunstig effect op de CO2-uitstoot. En omdat je zelf ook moet doen wat je zegt, werkt Saver zelf ook duurzaam. ‘Saver geeft afval meer waarde’.

Wat doet Saver zelf aan duurzaamheid?

Saver doet zelf veel aan duurzaamheid. Zo zijn de daken van de gebouwen aan de Stepvelden 8 in Roosendaal en die van het grondstoffencentrum Roosendaal/ Halderberge voorzien van maar liefst 1400 zonnepanelen. Deze zonnepanelen leveren jaarlijks bijna 45 % van het totaal verbruikte elektra. De verwarming en koeling van ons kantoorgebouw aan de Stepvelden vindt plaats met behulp van warmtewisselaars en een warmtepomp.

Afvalvrij kantoor

We ondersteunen niet alleen het afvalvrije kantoor, we hebben dat zelf ook. Door ons afval te scheiden in gft, papier, plastic en blik, is de hoeveelheid restafval erg klein. Dit concept brengen we ook onder de aandacht bij scholen en bedrijven.

Efficiënte routes

De routes die onze vuilniswagens rijden, zijn zo efficiënt mogelijk.  Zo worden er zo weinig mogelijk ‘onnodige’ kilometers gereden. We rijden met zuinige wagens en op ‘schone brandstof’ die minder CO2-uitstoot veroorzaakt.

Duurzame bedrijfsvoering

Saver maakt zoveel mogelijk gebruik van leveranciers uit de eigen regio. Daarbij letten wij op leveranciers die zelf ook duurzaam ondernemen. Met deze leveranciers willen wij een duurzame relatie opbouwen.
Saver heeft het WEEELABEX Logistic Standard certificaat voor transport en sortering van wit- en bruingoed.
En eind 2017 is gestart met de inventarisatie en 0-meting ter voorbereiding op de invoering van de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging. De gegevens van onze klanten zijn gewaarborgd.

Saver laat al sinds 2010 periodiek een onafhankelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren. Uit het laatste onderzoek blijkt dat onze medewerkers over het algemeen tevreden en gemotiveerd zijn met hun werk bij Saver.

Veiligheid

Op alle nieuwe zij- en achterladers van Saver zijn in 2016 360 graden camera’s opgebouwd. Dit systeem, dat als een ‘drone’ vanaf boven de gehele omgeving rond het voertuig in beeld brengt voor de chauffeur, verhoogt de veiligheid van kwetsbare weggebruikers als fietsers en voetgangers. Ook beperkt het schades indien chauffeurs in beperkte ruimtes moeten manoeuvreren. Voertuigen die voornamelijk buiten de stadscentra ingezet worden en waarbij het technisch niet mogelijk is een 360 graden camera op te bouwen, zoals (kraan) haakarmwagens, zijn of worden voorzien van een ‘dashcam’, een camera waarmee naar voren wordt gefilmd vanuit de cabine.

Dode-hoekuitleg voor leerlingen

Scholen uit de Saver-regio kunnen voor de leerlingen van de bovenbouwgroepen van het basisonderwijs een Dode- hoekuitleg aanvragen. Onze medewerkers komen dan met een vrachtwagen naar de school en leggen aan de kinderen uit waar zij veilig kunnen fietsen in de buurt van een vrachtwagen.

Klanttevredenheidsonderzoek

Saver heeft in september 2022 een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd onder de inwoners van het Savergebied. De bewoners honoreerden de diensten met een 7,8. Een samenvatting van de uitkomsten is terug te vinden onderaan de pagina, bij Kwaliteitsmanagement.

Heel belangrijk om te komen tot een betere scheiding van grondstoffen is de gezamenlijke communicatie richting inwoners van de Savergemeenten. In de zomer van 2018 is de voorlichtingscampagne ‘Samen aan de Bak’ gelanceerd. Doel is de inwoners aan te zetten tot het zelf beter scheiden van afval.

ISO 26000 (MVO - Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor Organisaties)

ISO 26000 is een internationale richtlijn die organisaties helpt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) vorm te geven en te implementeren. Eind 2011 is Saver gestart het bedrijf op deze manier in kaart te brengen, met als doel het publiceren van een zogenaamde ‘zelfverklaring’, een onderbouwde publicatie waarmee Saver bewijst te voldoen aan de ISO-26000-richtlijnen, de internationaal overeengekomen tekst inzake MVO zoals vertaald door het NEN (Nederlandse normalisatie instituut).

Jaarlijks worden in de maand juli de ‘zelfverklaring’ en de bijbehorende onderbouwing waar nodig aangevuld.

De meest recente onderbouwing van de zelfverklaring is te raadplegen door op de onderstaande link te klikken:

230428 Zelfverklaring ISO 26000 Saver N.V – 2022-2023

In de onderstaande links kunt u enkele documenten raadplegen waarnaar wordt verwezen in de onderbouwing van de zelfverklaring ISO 26000.

 

Back To Top