skip to Main Content
Werken bij Saver Over Saver

Uw privacy

Saver NV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Saver NV persoonsgegevens verwerkt van medewerkers, relaties, klanten, cursisten en bezoekers van onze website en social media.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Saver NV zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • Duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze werkzaamheden, doelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Saver NV, Stepvelden 8, 4704RM te Roosendaal.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Saver NV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan overheden, bedrijven, particulieren en overige relaties verzamelt en verwerkt Saver NV hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, volledig adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres.

  • Wanneer u of uw bedrijf een contract of overeenkomst afsluit om u te kunnen informeren over aangelegenheden aangaande dit contract of overeenkomst.
  • Wanneer u producten en/of diensten van Saver NV afneemt. Dit kan via onze website, onze Servicelijn en/of bij bezoek aan u of uw bedrijf door één van onze adviseurs;
  • Wanneer u contact heeft met Saver NV. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook: indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult,  gebruik maakt van onze websites, inlogt op uw account, u aanmeldt voor eventuele nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om overheden, bedrijven en particulieren van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Saver NV rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording, afhandeling en eventuele verantwoording daarvan. Uw e-mailadres kan verder worden gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Saver NV indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Saver NV, onder vermelding van AVG, gegevensbeheerder@saver.nl.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeengekomen product- of dienstverlening, met u, uw bedrijf of de overheid. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Saver NV gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Saver NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Saver NV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Saver NV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze websites.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze richten aan: Saver NV, t.a.v. de Gegevensbeheerder, Postbus 1032, 4700BA te Roosendaal of e-mail: gegevensbeheerder@saver.nl.

Back To Top